آرشیو

آرشیو / 2012 / دی
  • مراحل ساخت دیوارهای پانل پیش ساخته

    آنچه در زیر آمده است خلاصه ای از مراحل ساخت برای MSEW و RSS می باشد. سیستم های خاص، متعلقات خاص و نیاز های یک پروژه ی خاص ممکن است متفاوت با مراحی کلی نشان داده شده باشد.ساخت … بیشتر

  • پایداری داخلی و خارجی دیوارهای حایل

    پایداری داخلی و پایداری خارجی و پانل های پیش ساخته و گلفوژ گزینه ها دیوار های طره ای، ثقلی، نیمه ثقلی یا دیوار های بتنی پشت بند دار، گزینه های غیر معمول برای دیوار ها … بیشتر

  • تعیین مشخصات طراحی سازه ای

    مشخصات طراحی سازه ای مصالح تسلیح تابعی از مشخصات هندسی، مقاومت و سختی، دوام، و نوع مصالح می باشند. دو نوع مصالح تسلیح که به طور متداول مورد استفاده قرار می گیرند، فولاد و ژئوسنتتیک ها، باید به طور … بیشتر