• رایان

    شرکت حامی نیکان رایان ارائه دهنده کلیه خدمات تحت وب شرکت حامی نیکان رایان ارائه دهنده کلیه خدمات تحت وب شرکت حامی نیکان رایان ارائه دهنده کلیه خدمات تحت وب شرکت حامی نیکان رایان ارائه … بیشتر

  • مراحل ساخت دیوارهای پانل پیش ساخته

    آنچه در زیر آمده است خلاصه ای از مراحل ساخت برای MSEW و RSS می باشد. سیستم های خاص، متعلقات خاص و نیاز های یک پروژه ی خاص ممکن است متفاوت با مراحی کلی نشان داده شده باشد.ساخت … بیشتر

  • تعیین مشخصات طراحی سازه ای

    مشخصات طراحی سازه ای مصالح تسلیح تابعی از مشخصات هندسی، مقاومت و سختی، دوام، و نوع مصالح می باشند. دو نوع مصالح تسلیح که به طور متداول مورد استفاده قرار می گیرند، فولاد و ژئوسنتتیک ها، باید به طور … بیشتر